Glasfiberarmerad plast (GAP)

Mekaniska och termiska egenskaper

Armerad plast (AP) är ett korrosionsbeständigt konstruktionsmaterial med hållfasthetsvärden i nivå med stålets, men utan termoplasternas ofta begränsade temperaturbeständighet.

Genom att variera mängden och typen av plast, glasfiber, glasfiberns riktning samt eventuella fyllmedel, kan man optimera laminatets mekaniska och kemiska egenskaper för olika användningsområden.

Armerad plast har lågt värmeledningstal jämfört med konventionella konstruktionsmaterial. Dessutom har man väsentligt bättre temperaturbeständighet än oarmerade plastmaterial. Denna kombination ger AP speciellt goda brandtekniska egenskaper.

Excel-fil

Exempel på egenskaper för olika standardlaminat

Dessutom komponerar vi speciallaminat för olika användningsområden. AP-produkter är tack vare sin låga vikt lätta att transportera och montera och vid kostnadsjämförelser med andra material bör man beakta att AP-produkter är i det närmaste underhållsfria.