Glasfiberarmerad plast (GAP)

Mekaniska och termiska egenskaper

Armerad plast (AP) är ett korrosionsbeständigt konstruktionsmaterial med hållfasthetsvärden i nivå med stålets, men utan termoplasternas ofta begränsade temperaturbeständighet.

Genom att variera mängden och typen av plast, glasfiber, glasfiberns riktning samt eventuella fyllmedel, kan man optimera laminatets mekaniska och kemiska egenskaper för olika användningsområden.

Armerad plast har lågt värmeledningstal jämfört med konventionella konstruktionsmaterial. Dessutom har man väsentligt bättre temperaturbeständighet än oarmerade plastmaterial. Denna kombination ger AP speciellt goda brandtekniska egenskaper.

Excel-fil

Exempel på egenskaper för olika standardlaminat


Laminat I Laminat II Laminat III Laminat IV
Axiell draghållfasthet (korttid): N/mm² 80 125 125  50
Tangentiell draghållfasthet (korttid): N/mm² 160 250 125 400
Axiell böjhållfasthet (korttid): N/mm² 160 175 200 100
Tangentiell böjhållfasthet (korttid): N/mm² 250 350 200 500
Axiell E-modul (böj korttid): N/mm² 7 000 10 000 8 500 8 000
Tangentiell E-modul (böj korttid): N/mm² 9 000 12 000 8 500 25 000
Densitet: Kg/m³ 1 500 1 500 1 500 1 780
Längdutvidgningskoefficient: 10 -6/K  30 30 30 30
Värmekonduktivitet: W/(m x K) 0,3 0,3 0,3 0,3
Värmekapacitet: Kj/(Kg x K) 1,26 1,26 1,26 1,26

Dessutom komponerar vi speciallaminat för olika användningsområden. AP-produkter är tack vare sin låga vikt lätta att transportera och montera och vid kostnadsjäm- förelser med andra material bör man beakta att AP-produkter är i det närmaste underhållsfria.