Checklista

Följande grunddetaljer behövs för att välja material och utformning av tankar vid lagring av flytande kemikalier:

  • Produktfakta: - Media - Arbets- och designtemperaturer - Densitet - Viskositet - Tryck - Säkerhets regler
  • Tankdata: - Volym - Tillgängligt installationsutrymme - Liggande eller stående, öppen eller stängd - Stående med kupad botten och kjol / stativ - Plan eller kupad topp (vertikal tank) - Ovan eller under jord (horisontell tank) - Målad - Isolerad - Värmeslinga
  • Anslutningar: Manlucka - Fasta flänsar / muffar / nipplar - Placering på tanken - Material (GAP, PVC) 
  • Funktion: Fylla, tömma, lufta, för mätinstrument etc.
  • Rör: Avluftning, sugrör, fylla - Längd på hals vid under jord - Grönt lock / nedstigningsbrunn / betäckning - Elektronisk utrustning ex. avskiljarlarm, överfyllningsskydd, nivåövervakning

Excel-fil

Drift och skötselinstruktion pdf