Kemikalieresistenslista

Excel-fil

Rekomenderade max temperaturer (°C) för några vanliga media och plaster
Ortho ISO Dion
Derakane
Media Formel Konc. 480 720 9100 9400 411 470
Aluminium-klorid AlCl3 Alla 40 50 100 120 100 120
Ammoniak NH3 Gas Ej Ej 40 40 40 40
Ammonium-hydroxid NH4OH 10% Ej Ej 65 65 65 65
29% Ej Ej 40 40 40 40
Bensin, blyad - Alla 25 25 45 50 80 80
Bensin, oblyad - Alla 25 25 27 40 50 65
Bensin, med alkohol - Alla Ej Ej Ej 35 Ej -
Dieselolja - Alla 25 40 80 100 80 100
Etanol C2H5OH 50% Ej 25 40 50 40 65
95-100% Ej 25 27 40 30 40
Järnklorid FeCl3 Alla 40 50 100 100 100 100
Järnsulfat FeSO4 Alla 40 50 100 100 100 100
Metanol CH3OH 100% Ej Ej - 35 Ej 40
Natronlut NaOH 10% Ej Ej 65 50 80 (65)
25% Ej Ej 65 65 80 (80)
50% Ej Ej 90 80 80 (80)
Natrium-hypoklorit
0-15% Ej Ej 50 50 80 -
Salpetersyra HNO3 5% Ej Ej 65 70 65 80
15% Ej Ej 50 55 50 65
35% Ej Ej 40 50 Ej 30
50% Ej Ej Ej 27 Ej 25
Saltsyra HCL 10% 30 40 100 120 80 110
15% 25 30 100 100 80 110
25% Ej Ej 70 70 65 80
37% Ej Ej 45 45 65 80
Svavelsyra H2SO4 0-25% 25 45 100 100 100 100
50% 25 40 93 93 93 93
70% Ej Ej 80 80 80 80
75% Ej Ej 50 50 40 80
93% Ej Ej Ej Ej Ej Ej
Vatten, destillerat H2O - 40 40 80 90 80 80
Vatten, dejoniserat - 45 50 80 90 80 80
Sjövatten - 40 50 100 100 80 80