Skorstenar/scrubbers

Sidan är under upparbetning

Skrubber

skrubbers-142660.jpg

Skrubbers för bla rökgasrening

Skorstenar

ventilationsskorsten-142631.jpg

Ventilationsskorstenar och rökgasliners

scrubber detaljer

2609.jpg

Skorstenar och scrubbers skräddarsys